Здравословни и безопасни условия на труд

Да направим работното място по-безопасно, по-здравословно и по-производително.

Целта на обучението е да се запонаем и да се научим как правилно да прилагаме чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Обучението се провежда съгласно изискванията за ежегодно обучение в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и е предназначено за: --длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите на процеси; --органи по безопасност и здраве при работа (длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ); --лица, провеждащи инструктажи ((начален, периодичен, инструктаж на работното място, ежедневен и извънреден); --членове на Комитети и Групи по условия на труд. ТЕМАТИКА -съдържание на ФИРМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ по безопасност и здраве при работа; -ИНСТРУКТАЖИ – програми, казуси от практика, документиране; -ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ до момента на обучението; -подготовка на годишна програма за обучение по ЗБУТ; -подготовка на програма за задължителните обучения на лицата, съгласно нормативните изисквания МЕТОД НА РАБОТА Обучението включва лекционни блокове, с мултимедийни презентации и време за дискусии по най-актуалните въпроси. ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ Персонално Публично Фирмено РАБОТЕН ЕЗИК Български УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Коментари

Популярни обучения