ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подходящо за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; длъжностните лица и специализираните служби по чл.24 от Закона заЗБУТ; лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве

Лектори: Пенка Митрева - Началник-отдел „Рискови производства и дейности“ в Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда“ Огнян Атанасов - Национален секретар, Отдел "Безопасност и здраве при работа. Екология" инж. Слави Пачалов – Експерт по Първа помощ към "Пачалов" ЕООД , лектор в „Български червен кръст“ Програма: 09.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците в семинара 09.30 - 11.00 ч. Панел 1: Огнян Атанасов Европейско законодателство в областта на ЗБУТ • Държавна политика и национална програма за безопасност и здраве при работа/2018 – 2020 г./ • Основни промени и новости в нормативната база по безопасни и здравословни условия на труд • Новите стандарти за качество на услугите предлагани от СТМ • Дискусия 11.00 – 11.15 ч. Кафе-пауза 11.15 - 12.30 ч. Панел 2: Пенка Митрева Организация за осигуряване на ЗБУТ в предприятията. • Отговорност на работодателя и длъжностните лица. • Задължения на работниците и служителите • Периодичност на различни мероприятия по ЗБУТ 12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела 13.30 - 15.00 ч. Панел 3: Пенка Митрева Пропуски при осигуряване на ЗБУТ • Добри практики • Дискусия 15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза 15.30 - 17.30 ч. Панел 4: Слави Пачалов • Първа долекарска помощ на работното място • Въпроси и отговори 17.30 ч. Закриване на семинар

Коментари

Популярни обучения