ЗДДС и сделките с недвижими имоти

Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери и всички, които се занимават със сделки с недвижими имоти.

Магистер Диксит ЕООД и Доместикс ЕООД Ви представят специализирано обучение на 27.09.2019г. на тема: "ЗДДС и сделките с недвижими имоти" лектор: адв. Росен Русков - експерт по ЗДДС Начало 9,30 - 13,00ч. в хотел Хемус, София Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки. Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки.Семинарът дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери и всички, които се занимават със сделки с недвижими имоти. Основни теми: Правна регламентация Недвижими имоти -УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект Придобиване на собственост, предварителни договори, видове нотариални актове Съсобственост; Право на строеж;Подобрения и др. Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС: ДДС и УПИ;ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради; хипотези на дейности спрямо „стара сграда”, Апорт на недвижим имот, Замяна на имоти, ДДС и права на строеж; право на пристрояване и надстрояване, ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;Данъчно събитие;Данъчна основа; Право на приспадане на данъчен кредит при недвижимите имоти Корекции на приспаднат данъчен кредит Недопустимост на корекции на приспаднат данъчен кредит и др. Обучението включва: Лекции 9,30 - 13,00ч., кафе пауза, материал, сертификат за участие Може да се регистрирате за участие директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира, на magisterd@abv.bg За контакт: тел. 08888 07 911 Е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 20.09.2019г. ЦЕНИ ---------------------- За един участник –( 130 лв. без ДДС) 156 лв. с ДДС За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (120лв. без ДДС )144 лв. с вкл. ДДС ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ДО 30.08.2019г. ПОЛЗВАТЕ 10% ОТСТЪПКА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ РЕДОВНИ ЦЕНИ! За записване без постъпило плащане до 30.08. 2019г. се прилагат редовните цени! БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Лектори

адв. Росен Русков
адв. Росен Русков

данъчен консултант, експерт по ЗДДС

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019