Защита на личните данни при управление на човешките ресурси и при предоставяне на счетоводни услуги

Задължения за администраторите, определени с националното законодателство на Република България

Защита на личните данни при управление на човешките ресурси и при предоставяне на счетоводни услуги Лектор: Маргарита Хубенова – доктор по информационно право и експерт по защита на личните данни 08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците 09:00 – 10:30 ч. Въведение в темата за защитата на личните данни – нормативна уредба и основни понятия. Съотношение между изискванията на GDPR и Закона за защитата на личните данни. Практическа задача. 10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза 11:00 – 12:30 ч. Принципи за събиране и обработване на лични данни. Особености при обработката на данни за работници и служители. Права на субекта на данните. Изисквания за упражняването им съгласно Закона за защита на личните данни.Практическа задача. 12:30 – 13:00 ч.Обяд 13:00 – 14:30 ч.Специални правила при обработката на личните данни на работното място и допълнителни задължения за работодателите като администратори на лични данни. Особени случаи при обработка на личните данни, регламентирани в Закона за защитата на личните данни. Практическа задача 14:30 – 15:00 ч. Кафе-пауза 15:00 – 16:30 ч. Правомощия на Комисията за защита на личните данни и взаимодействие с нея. 16:30 – 16:45 ч. Приключване на семинара. Раздаване на сертификати. За лектора Маргарита Хубенова – доктор по информационно право и експерт по защита на личните данни Образование: Юридически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Доктор по информационно право (2017 г.); Магистър по право (2010 г.) Професионална ангажираност: Правен консултант по електронно управление (от 2013 г. до сега). Опит при изготвянето на правни и бизнес анализи, на технически задания за системи за електронно управление и на стратегически документи в областта на електронното управление. Консултант в областта на защитата на личните данни. Член на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP). Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)) и Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от IAP. Цена: Цена: 156,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение. 20% отстъпка за абонати на наши издания 124.80 лв. с ДДС! P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация Отдел клиенти Тел.: 02 974 17 79 Тел.: 0879 54 54 26 Е-мейл: service@raabebg.com Е-мейл: klienti@raabebg.com

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019