Законът за мерките срещу изпиране на пари и новият Правилник за неговото прилагане

-

1 март 2019 г., 9.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: адв. Георги Денборов, доц.д-р Тодор Коларов Семинарът е предназначен за всички задължени лица по ЗМИП : банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, одитори, счетоводители и данъчни консултанти, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел и други, изброени в ЗМИП, раздел II. Задължени субекти Програма на семинара: І. Въведение. ІІ. Обхват на новата регулация: Цели; Приложимост; Дефиниране на понятието „изпиране на пари“; Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“. ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти: Идентификация и проверка на идентичността на клиенти; Идентификация и проверка на действителния собственик; Установяване на търговските или професионални отношения. ІV. Текущ мониторинг: Събиране на информация; Съхраняване на информация; Защита на информацията. V. Разкриване на информация. VІ. Вътрешни правила по ЗМИП. VІІ. Санкции. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

адв. Георги Денборов
адв. Георги Денборов

Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Sutherland Asbill & Brennan във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. води лекционен курс по Финансово право в НБУ.

доц. д-р Тодор Коларов
доц. д-р Тодор Коларов

Тодор Коларов е международен експерт в сферата на конфискацията на престъпни активи и противодействието на прането на пари. Консултант на Службата на ООН по наркотици и престъпност (Афганистан и Пакистан – 2017 г.; Нигерия – 2016 г.; Иран, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Туркменистан – 2015 г.) и на Европейската комисия (Хърватия – 2012 г.). Лектор и модератор в международни форуми, организирани от Службата на ООН по наркотици и престъпност (Душанбе – 2017 г.; Абуджа и Лагос – 2016 г.; Алмати – 2015 г.) и Европейската комисия (Брюксел – 2016 г. и Сиракуза – 2014 г.). През 2018 г. е избран за председател на международната междуправителствена организация Регионална антикорупционна инициатива, в която членуват 10 държави от региона. Доцент е в НБУ и Американския университет в България. Магистър по право от СУ “Климент Охридски“ и Джорджтаунския университет в САЩ, доктор по Право на ЕС от ПУ „Паисий Хилендарски“ и доктор на науките в сферата на сигурността от НБУ.

Коментари

Популярни обучения