Въведение в социалното предприемачество

Вярваме, че всеки може да се научи как да прави бизнес и добро едновременно.

Чрез "Въведение в социалното предприемачество" ще придобиете разбиране за социалната икономика и как сами да започнете да разработвате свой социално-предприемачески бизнес. Ще имате възможност да се запознаете със законодателството и под какви правни форми може да се развива социално предприемачество. Ще можете да намирате и използвате информация, свързана със създаване на бизнес модел и да я прилагате към вашата бизнес идея. Ще се запознаете с различни методи за осигуряване на финансиране и как да подготвите проектно предложение, като обясните очакваното социално въздействие от вашата дейност.

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019