Всичко за трудовото досие. Задължения на работодателя при обработка на лични данни

-

26 септември 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Тодорка Сарафова, адв. Станимира Чюбатарова До 31 август - 15 % отстъпка от обявената цена Програма на семинара: Комплектоване на лично трудово досие. Лектор: Тодорка Сарафова Индивидуален трудов договор Уведомление по чл. 62 на ТД Длъжностна характеристика и нейните елементи Декларации за безопасност на труда и вътрешния трудов ред Специфични документи според видовете професии Актуализация на трудовото досие Заповед и отпуски, болнични листове и други заповеди Атестационна карта и обходен лист УП 2 и УП 3 Срокове за съхранение на документи Наредба Н-18 – промени от 2019 г. Личните данни в трудовото правоотношение. Лектор: адв. Станимира Чюбатарова Защо новият режим за защитата на данните е от особена важност за работодателите? Основания за обработване на лични данни от работодателите. Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор. Лични данни на работниците и служителите, обработвани по време на действие и при прекратяване на трудовия договор. Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение. Длъжностно лице по защита на данните. Задачи и длъжностна характеристика. На какви изисквания следва да отговаря длъжностното лице по защита на данните? Цена 170 лв. без ДДС. До 31 август - 15 % отстъпка от обявената цена. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата.

Лектори

адв. Станимира Чюбатарова
адв. Станимира Чюбатарова

д-р по трудово право

Тодорка Сарафова
Тодорка Сарафова

Специалист по ТРЗ

Коментари

Популярни обучения