Успешно водене на преговори

Как да постигнете ситуация, в която и Вие и Вашите партньори да бъдете удовлетворени ще научите на обучението "Успешно водене на преговори"

Какво ще научите: 1 Успешно водене на преговори: Защо? 2 Планиране и подготовка на преговорите 2.1 Ситуационния модел на подготовката 2.2 Стратегията на разговорите – процедури 2.3 Дефиниране на фазите на преговорите 2.4 Необходимото време за планиране и подготовка 2.5 Тематичната подготовка (формуляр) 2.6 Подготовката на разговора 2.7 Събиране на информация 2.8 Оценка на информацията 2.9 Поставяне на цели 2.10 Запознанство с партньорите в преговорите 2.11 План за преговорите (разговорите) 3 Правилното поведение за успешни преговори 3.1 Вътрешната настройка 3.2 Останете верен на себе си 3.3 Елементите на умелото поведение 3.4 Техники за задаване на въпроси 3.5 Умението активно да слушате 3.6 Езикът на тялото 4 Стратегиите за водене на преговори 4.1 Директната стратегия 4.2 Индиректната стратегия 4.3 Частичната стратегия 4.4 Стратегията на протакане (отлагане) 5 Тактика на водене на преговорите 5.1 Какво е тактика? 5.2 Тактиката за убеждаване 5.3 Тактиката за постигане на съгласие 5.4 Тактиката „ние се налагаме” 6 Каталогът на позициите за водене на преговори 6.1 Формуляр / чеклиста на каталога 7 Основните принципи за водене на преговори 7.1 Да се стопи леда 7.2 Да се дефинират цели 7.3 Внимавайте за не-словесните сигнали 7.4 Окажете внимание 7.5 Слушайте активно 7.6 Формулирайте умело 7.7 Комуникирайте автентично 7.8 Говорете вместо да бърборите 7.9 Формулирайте АЗ–гледни точки 7.10 Задавайте въпроси вместо да твърдите нещо 7.11 Бъдете справедлив и спокоен 7.12 Планирайте повече свобода за действия 7.13 Стремете се към win-win предложения 7.14 Обобщете на края 8 Петнадесетте правила за успешна стратегия на преговорите 9 Харвардската концепция за водене на преговори 9.1 Четирите принципа на харвардската концепция 9.2 Концепцията за партньорство 9.3 Противопоставянето на меката, твърдата и деловата тактики за водене на преговори 9.4 Методи за ефективно въздействие при провеждане на преговори 9.5 Обща оценка 10 Златните правила за водене на преговори Обучението е подходящо за: - Ръководители продажби - Търговски представители - Снабдители - Мениджъри и супервайзори - Байери

Лектори

Орлин Митушев
Орлин Митушев

-

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019

TPM (Total productive maintenance)

София, 27 юни, 2019