Управление на времето. Планиране на дейностите. Ефективни оперативки.

Времето е невъзобновяем ресурс – не можем да го купим време, съхраняваме... Но можем да го ползваме рационално. "Който се проваля в планирането – със сигурност планира провал!" Конфуций

В семинара подробно се изследват причините защо отлагаме, защо не планираме – представя се моделът за планиране на Бенджамин Франклин, един от Бащите-основатели на САЩ и една от най-уважаваните личности за всички времена в историята на човечеството. Времето е невъзобновяем ресурс – не можем да купим време, да го съхраняваме, да го даваме или вземаме назаем. Но можем да го ползваме рационално, ефективно – защото каквото посеем днес такова ще пожънем утре. На практика, отношението към времето е отношение към собственото ни бъдеще и успехи. Предоставяме въпросник, разкриващ доколко ефективно използваме времето си в бизнес аспект. Представяме добрите практики и тенденции, 4 теста, миниказуси, ролева игра за разкриване важността на планирането и приоритизирането… Ненужното свикване или участие в зле организирани оперативки (бизнес заседания), с ниска ефективност, е четвъртият най-често срещан проблем сред мениджърите (представително изследване за САЩ). Ще разгледаме причините, понижаващи ефективността на срещите; правилата, определящи дневния ред; модел за провеждане на ефективни бизнес заседания и чеклист. Линк към програмата на тренинга: https://konsultacii.eu/events/upravlenie-na-vremeto/

Лектори

В Цветанов, Ph.D
В Цветанов, Ph.D

Линк към профила на лектора: https://konsultacii.eu/staff/vladislav-tzvetanov/

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019