Управление на времето и приоритетите в работата

Обучението е необходимо, за да разширим знанията в сферата на управлението на времето. Да развием практически умения за ползване на инструменти за управление на времето.

ТЕМАТИКА Философия на времето Времето като ресурс. Характеристики Вашето време и вашите цели Определяне на приоритети. Инструменти Времеви график Крадци на време Изпълнение на плана. Пречки и справяне с тях Да кажем „НЕ“ на стреса на работното място МЕТОД НА РАБОТА Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Коментари

Популярни обучения