Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи

Въпреки, че ние не можем да Ви дадем повече време в денонощието, ние можем да Ви научим как да решавате, какво да правите и кога да го правите.

09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза) 1. Оценка на стила на използване на работното време - Индивидуалния начин на използване на роботното време - Построяване на индивидуален график на работоспособност - Упражняване на личните ценности по отношение на времето и отнасянето им към ценностите на фирмата - Намиране на силните и слабите Ви страни в стила Ви на управление на времето - Влиянието, което имат потребностите, навиците и личността върху използването на времето 2. Планиране на времето - Времето като ресурс на организацията - Ключови принципи за рационално организиране на времето - Основни принципи за анализ на личните и професионалните цели - Как да постигате поставените цели - Установяване на приоритетите - Правила за анализ на задачите - Принципи за поставяне на задачите пред подчинените - Принципи за планиране на времето - Съставяне на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели - Характеристики на качествения план - Как да управлявате времето в изменяща се ситуация 12.30-13.30 Обедна почивка 13.30–17.00 (15.30-15.45-Кафе-пауза) 3. Работа в условията на стрес - „Поглъщатели“ на време - Установяване на причините и симптомите за загуба на време - Управление на стреса 4. Повишаване на личната ефективност - Използване на личните ресурси за постигане на целите - Умения да отговорите с „не“ на неважните и несрочни дейности - Техники за самоорганизация. Програмиране на успеха 5. Делегиране на пълномощия - Предимствата на делегирането - Принципи на ефективно делегиране на пълномощия; зони и равнища на делегиране - Инструменти за делегиране на пълномощия - Начини за преодоляване на трудностите в делегирането Обучението е подходящо за: - Изпълнителни директори - Мениджъри - Консултанти - Администрация - Търговски представители - Специалисти Човешки Ресурси - Всички, които желаят да подобрят управлението на собственото си време

Лектори

Пламен Димитров
Пламен Димитров

-

Коментари

Популярни обучения

Workshop " In the spotlight " Tips and tricks

София, 20 юни, 2019