Управление на стреса и превенция. Вземане на ключови решения.

Стресът постепенно с натрупване и сигурно влияе върху работоспособността и здравето на служителите, водейки до измерими във финансово отношение загуби, до проблеми в съхраняването и развитието на хората

Стресът, на който всеки един от нас е подложен, продължава да нараства през XXI век. Несъразмерното задоволяване на материалните ни потребности, за сметка на духовните, допълнително усложнява ситуацията. Стресът няма да намалее от само себе си. Необходимо е аз да предприема мерки за превенция и управление на стреса! Колкото по-рано, толкова по-добре за психическото и физическото ми здраве, за постиганите от мен резултати. Познанието за източниците на стрес, начините по които ни въздействат, добрите практики за борба със стреса и техниките за превенция са логичната първа крачка, която следва да предприемем. И не само заради нас самите, а и заради близките ни, с които сме емоционално и енергийно свързани… Вземането на ключови решения, освен че е възможен източник на стрес, е управленско умение, което се явява ключова предпоставка както за личния ни мениджърски успех, така и за успеха на отдела (фирмата), която ръководим. Семинарът „Управление на стреса и превенция. Вземане на ключови решения.“ представя: три популярни модела за вземане на ключови решения; техники за повишаване на обективността на решението; управленски казуси за отработване на методиката… Линк към програмата на тренинга: https://konsultacii.eu/events/upravlenie-na-stresa/

Коментари

Популярни обучения