Управление на складови стопанства

-

ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефиниции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях. ТИПОВЕ СКЛАДОВЕ Типове складове – класификации. Типове складове според начина на съхранение на товарни единици. Ключови характеристики на складовете. СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ В СКЛАДА Складови операции. Функционални зони при процесите на складиране. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СКЛАДОВИТЕ СТОПАНСТВА Технологично оборудване и системи, използвани в складовите стопанства. Видове стелажни системи. Анализ и избор на стелажни системи. Подемно-транспортно оборудване в складовите сгради. Анализ и избор на подемно-транспортно оборудване в складовата сграда. МЕТОДИЧЕСКА ОСНОВА НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СКЛАДОВЕ Критерии за оптимално изграждане на съвременни складови сгради и стопанства. ВИДОВЕ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА СТОКИ И МАТЕРИАЛИ Видове товарни единици за стоки и материали. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА (WMS) Системи за управление на складови стопанства (WMS) – общ преглед. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ Цели на инвентаризацията. Варианти за организация при инвентаризации. KPI’S Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 340 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг “Матти Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения