Управление на складови стопанства

-

15 - 16 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика 1.ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефинции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях. 2. ТИПОВЕ СКЛАДОВЕ Типове складове – класификации. Типове складове според начина на съхранение на товарни единици. Ключови характеристики на складовете. 3. СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ В СКЛАДА Складови операции. Функционални зони при процесите на складиране. 4. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СКЛАДОВИТЕ СТОПАНСТВА Технологично оборудване и системи, използвани в складовите стопанства. Видове стелажни системи. Анализ и избор на стелажни системи. Подемно-транспортно оборудване в складовите сгради. Анализ и избор на подемно-транспортно оборудване в складовата сграда. 5. МЕТОДИЧЕСКА ОСНОВА НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СКЛАДОВЕ Критерии за оптимално изграждане на съвременни складови сгради и стопанства. 6.ВИДОВЕ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА СТОКИ И МАТЕРИАЛИ 7. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА (WMS) 8. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ Цели на инвентаризацията. Варианти за организация при инвентаризации. 9.KPI’S Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 340 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Лектори

Георги Христов
Георги Христов

Георги Христов е дипломиран магистър по стопанска логистика, с над 15 години практически опит в управлението на веригата на доставки и управление на проекти в различни компании. Участвал е в проектирането, изграждането и управлението на някои от най-големите складови бази и логистични структури в България. Също така има богат опит в разработването и внедряването на редица специализирани логистични системи, в това число – системи за прогнозиране на търсенето и управлението на запасите, системи за управление на складове и системи за бързо комисиониране, траспортни системи и системи за управление на автопарк, ERP системи и др.

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019