Управление на производствени и опасни отпадъци

Запознаване с действащите нормативни изисквания по отпадъците

Семинарът е предназначен за лицата, отговорни за управлението и работата с опасни отпадъци на територията на площадки за извършване на дейности с отпадъци и производствени предприятия. (Длъжностни лица по чл. 8, ал. 2, т. 5 и т. 8 от Закона за управление на отпадъците) ТЕМАТИКА -запознаване с действащите нормативни изисквания по отпадъците; -насоки за разпознаване на отпадъците и коректното им класифициранe; -запознаване с изискванията за водене на отчетност по дейности с отпадъци конкретни примери за правилно водене на отчетност; -получаване на познания за организиране на безопасното съхраняване на отпадъците; -придобиване на необходимата компетенция за изпълняване на задълженията. АУДИТОРИЯ Лицата отговорни за управлението и работата с опасни отпадъци на територията на площадки за извършване на дейности с отпадъци и производствени предприятия. (Длъжностни лица по чл. 8, ал. 2, т. 5 и т. 8 от Закона за управление на отпадъците) МЕТОД НА РАБОТА лекционно запознаване с действащата нормативна база; презентация, чрез практически примери с документи и текстове; разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката. ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ Персонално Публично Фирмено РАБОТЕН ЕЗИК Български УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Коментари

Популярни обучения