Управление на конфликти - интензивен курс

Винаги когато, двама или повече души попаднат на едно място, възможността от възникване на конфликт назрява. Това обучение ще предложи на участниците модел, чрез който да решават конфликти от всякакво естество и мащаб.

Участниците в обучението ще се запознаят със същността на конфликта и причините за неговото възникване както и с видовете конфликти според същността им. Ще придобият умения за разпознаване и справяне с конфликти, включително за справяне с гнева и използването на Рамка за разбирателство. Към кого е насочено обучението: Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на спорове. Каква е таксата за участие: 200,00 лв. , включваща материали за обучението и две кафе паузи. Таксата се заплаща на следната банкова сметка: "Интернешънъл Асет Банк" АД IBAN - BG42IABG74711000049301 ВАЖНО! След приключването на обучението, участниците получават сертификат, даващ 3 кредита при последващо участие в Сертифициращо обучение за медиатори. За запитване и записване: e-mail: ecmbg@abv.bg tel: 0876605158

Коментари

Популярни обучения