Управление на екип и управление на отдел

Три основни теми: изграждане на екип, управление на отдел (дирекция) и изграждане на доверие. Ударението е поставено върху човешките взаимоотношения и техниките за тяхното направляване

СЪДЪРЖАНИЕ НА СЕМИНАРА Тема 1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП екип и група (отдел) 6 фактора при изграждането на екип 9 различни роли в екипа ключови движещи сили 10 демотиватора относителността на мотиваторите проектиране на длъжностите професионални срещу личностни качества при подбор Тема 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП и ОТДЕЛ предимства и недостатъци на екипа симптоми за проблеми в отдела необходими предпоставки за ефективен отдел 3 стъпки за поддържане и развиване на отдадеността в екипа подходи „моркова и тоягата“ срещу подходи „само моркови“ тест „Отношението ми към хората“ – анализ на 20 ситуации от практиката 3 ключови инструмента за ефективно ръководене на хора 10 стъпки от управлението на екипи Тема 3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИЕ роля и значение на доверието за ефективно ръководене ключови поведенчески характеристики 9 принципа за изграждане на доверие фокусът на системата за изграждане на доверие да е в … изграждане на доверие при виртуални екипи Линк към страницата на тренинга: https://konsultacii.eu/events/upravlenie-na-ekip/

Коментари

Популярни обучения