Умения за водене на преговори с доставчици

-

20 септември 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Иван Танев – специалист продажби и водене на преговори Програма Модул 1 Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Десетте правила за активно слушане. Често допускани грешки. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат недоразуменията. Видове обратна връзка. Вербална и невербална комуникация. Език на тялото – разбиране и влияние. Аспекти на посланието или Защо понякога не се разбираме. Получаване на обратна връзка. Типове възприемане. Типове характери. Комуникация с “трудни” хора. Модул 2 Делови гардероб. Поведение по телефона. Стил и ниво на езика. Дефиниране на лични цели. Определяне на приоритети. Планиране на работата и срещите. Анализ на продуктите и услугите. Модул 3 Процесът на преговори. Основни елементи на преговарянето. Многостъпково преговаряне Съгласие по всяка договореност Харвардска концепция. Подготовка, сключване на сделки и изпълнение. Събиране на информация и техники на задаване на въпроси. Изготвяне на дългосрочен план за работа с клиента. Модул 4 Справяне с възражения. Процес на убеждаване. Делово общуване. Подход към „трудни” моменти и ситуации на застой. Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Иван Танев
Иван Танев

Иван Танев е специалист в областта на продажбите и воденето на търговски преговори. Работи в областта на търговията от 20 години. Лектор е по Ефективни продажби, Комуникация, Презентационни умения, Успешна работа в Ключови клиенти (key accounts), Продажби по телефона. Работил е като търговски директор в Селекта Интернационал, търговски директор в Графобал България, търговски директор в Яско комер, регионален мениджър в Национални дистрибутори, регионален мениджър продажби в Агрима АД, национален мениджър във Фортуна България, мениджър продажби в Морена комерс.

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019