Умения за мотивация и ангажираност на служителите

Ангажираните служители вършат своята работа със страст и максимално внимание към качеството и изпълнението, правят всичко с ентусиазъм, лоялност и в синхрон с целите на компанията, мотивират своите колеги.

09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза) 1. Каква е разликата между мотивация и ангажираност - Какво означава ангажираността на служителите - Фактори влияещи върху ангажираността на служителите - Вътрешна и външна мотивация 2. Ползи от ангажираността на служителите - Какви са ползите от една ангажирана работна сила? - Критерии за измерване ангажираността и мотивацията на служителите - Методи за измерване на ангажираността, мотивацията и удовлетвореността на служителите и тяхната удовлетвореност 3. Компоненти на ангажираността на служителите - Организационна култура - Важността на информацията за целите на бизнеса - Култура на работното място - Управленски роли - Въздействие на овластяването 12.30-13.30 Обедна почивка 13.30–17.00 (15.30-15.45-Кафе-пауза) 4. Благоприятни фактори, които влияят на ангажираността и мотивацията на служителите - Организационно развитие - Честност и надеждност - Работна среда и професионално развитие - Изграждане на връзки - Овластяване и въвличане 5. Как да се насърчи ангажираността и мотивацията на служителите - Влияние на организационната култура - Привличане на благоприятни фактори - Видове програми, дейности и инициативи, които допълват ангажираността на служителите 6. Поддържане на ангажираността . „Убийци“ на мотивацията. - Методи за поддържане на ангажираността - „Убийци“ на мотивацията.

Лектори

Пламен Димитров
Пламен Димитров

-

Коментари

Популярни обучения