ТЪРГОВСКО ПРЕДИМСТВО - ПОДГОТОВКА ЗА СРЕЩА И ОПОЗНАВАНЕ НА КЛИЕНТА - 1-ВА ЧАСТ

Добрите търговци не продават в смисъла на стремеж за предлагане и налагане на мнение. Те създават условията за пораждане на интерес на потенциалните си купувачи към техните продукти

ПРАКТИЧЕСКИ ЕДНОДНЕВЕН КОУЧИНГ КУРС В ДВЕ ЧАСТИ по казуси на участниците - група от максимум 8 участника Сертифициране при участие в двете части на програмата от фирма Enthway - Paris Таксата участие е с ДДС ПОВИШЕТЕ УМЕНИЯТА СИ В СФЕРАТА НА ПРОДАЖБИТЕ ПОДГОТОВКА И ОТНОШЕНИЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ ПРИ ПРОДАЖБИ 1-ВА ЧАСТ ПРАКТИКУВАЙТЕ ЗА ДА МОЖЕТЕ. ТРЪГНЕТЕ СИ С РЕШЕНИЯ. ЗАЩО КОУЧИНГ КУРС? Корпоративните и частните бизнес участници, увлечени в ритъма на ежедневието си, очакват готови приложими на момента решения. Резултатите не идват само от познаването на добрата стратегия. Необходимо е прилагането ѝ по най-ефективния начин в подходящия момент. На коучинг курсовете ние възприемаме следния подход: - Основаваме се на целите, опита и възможностите - индивидуално за всеки участник - Нашето предизвикателство е всеки да приключи курса с нови за него, моментално приложими, ефективни решения По нашата методология се уверяваме и работим върху: - Бъдещите предимства за всеки от прилагане на решенията - Конкретната им приложимост - Начин на прилагане с премахване на възможни бариери - Практическото усвояване на отработените методи и техники ЗА КОГО? За кадри и хора свързани с директно продаване и договаряне с клиенти. Хора с необходимост да развият отношения със съществуващи и нови партньори. С КАКВИ РЕЗУЛТАТИ? С цел постигане на оптимални резултати за всеки участник, ние работим на две нива 1. Практически похвати и техники от влиятелната комуникация Резултат Изграждане или усъвършенстване на лична стратегия за продажби, както и комуникационните и поведенчески похвати в приложението ѝ 2. Коучинг ефективност върху личността на всеки участник Резултат Осъзнаване и доизграждане на допълнителни лични качества и подходи за представяне и взаимодействие Обединяването на служители от различни области и с разностранен опит в открит курс създава и ползотворен обмен на похвати и контакти. ПРОГРАМА 9:00 - 17:00 ч. с един час обедна почивка и две кафе паузи 1. Кои са вашите клиенти - Открийте неподозирани възможности за продажба - Изяснете си кой купува от вас 2. Създайте симпатия от самото начало - Какво у вас създава добро впечатление в другите - Как да създадем стойност веднага 3. Интересувайте се от клиента - Как да създадем разговор с взаимен интерес - Как да задаваме ефективни въпроси 4. Изяснете реалните и скритите му нужди - Как да изясним какво би купил - Как да изясним защо би купил Добрите търговци не продават в смисъла на стремеж за предлагане и налагане на мнение. Те създават условията за пораждане на интерес на потенциалните си купувачи към техните продукти. Ако сте начинаещ търговец тази програма ще ви е полезна, като ви помогне да изградите ясна стратегия за създаване на контакти, подготвяне и водене на срещи и развитие на бизнес отношенията в бъдеще. В тази посока ние ви съветваме да я следвате в последователност в продължение на няколко месеца. Ако сте опитен търговец и имате вече изградена ваша стратегия, ние можем да ви помогнем да надградите и усъвършенствате само това, което ще може да ви е полезно и с което ще постигате още по-високи резултати.

Коментари

Популярни обучения