Търговска и транспортна логистика

На семинара ще представим принципите и добрите практики за управление на логистични процеси при търговия с материални продукти.

ТЕМАТИКА теоретични основи на Търговската логистика; що е Логистика и що е Търговска логистика; перспективно и текущо планиране на запасите; стратегии за оперативно управление на запасите; вътрешна логистика на търговската единица; складове и складово стопанство; транспортиране и маршрутизиране на превозите; подбор, оценка и взаимодействия с доставчици; сътрудничество с и развитие на доставчиците; документиране на системата за управление. МЕТОД НА РАБОТА Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Коментари

Популярни обучения