Трудовото и осигурително законодателство през 2019 г.

-

29 януари 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ; Вержиния ЗАРКОВА – експерт по осигурително право 10.00 – 13.30 ч. – лектор Теодора Дичева І. Трудовото законодателство през 2019 г. Новите моменти в трудовото законодателство и новите задължения за работодателите във връзка с приети в края на 2018 г. законови текстове. Преглед на задълженията на работодателите в началото на годината и какви са сроковете за тяхното изпълнение. Промените при сумираното изчисляване на работното време през 2018 г. Всичко за работното време: – Видове работно време – нормално, намалено, удължено, непълно работно време. – Разпределение на работното време: гъвкаво, разпокъсано, ненормирано работно време. – Време на разположение, нощен и извънреден труд, работа на смени. – Начини за отчитане на работното време – подневно или сумирано. – Задълженията на работодателите и документирането му при въвеждането на съответното работно време. Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие – нови възможности пред работодателите Всичко, което следва да знаят работодателите за извънредния труд – ред за полагане, заплащане, отчитане, ограничения пред работодателите за възлагане на извънреден труд. 14.15 – 17.30 – лектор Вержиния Заркова ІІ. Нови моменти в социалното и здравното осигуряване. Коментар на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – минимален и максимален осигурителен доход. Поредност при сумиране на доходите при един и повече осигурители – разлика при осигурителния и здравноосигурителния доход. Кръг на лицата, осигурени върху минимален праг и минимална работна заплата. Промени в наредбите на държавното обществено осигуряване. Самоосигуряващи се лица – определяне на окончателния размер на дохода за ДОО и здравно осигуряване за 2018 г.– разлика в размерите на двата дохода. Преизчисляване на паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица. Промени в Закона за здравното осигуряване. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе – паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Теодора Дичева
Теодора Дичева

директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ

Вержиния Заркова
Вержиния Заркова

Експерт по осигурително право

Коментари

Популярни обучения