Трудовото и осигурително законодателство през 2019 г.

-

29 януари 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ; Вержиния ЗАРКОВА – експерт по осигурително право 10.00 – 13.30 ч. – лектор Теодора Дичева І. Трудовото законодателство през 2019 г. Новите моменти в трудовото законодателство и новите задължения за работодателите във връзка с приети в края на 2018 г. законови текстове. Преглед на задълженията на работодателите в началото на годината и какви са сроковете за тяхното изпълнение. Промените при сумираното изчисляване на работното време през 2018 г. Всичко за работното време: – Видове работно време – нормално, намалено, удължено, непълно работно време. – Разпределение на работното време: гъвкаво, разпокъсано, ненормирано работно време. – Време на разположение, нощен и извънреден труд, работа на смени. – Начини за отчитане на работното време – подневно или сумирано. – Задълженията на работодателите и документирането му при въвеждането на съответното работно време. Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие – нови възможности пред работодателите Всичко, което следва да знаят работодателите за извънредния труд – ред за полагане, заплащане, отчитане, ограничения пред работодателите за възлагане на извънреден труд. 14.15 – 17.30 – лектор Вержиния Заркова ІІ. Нови моменти в социалното и здравното осигуряване. Коментар на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – минимален и максимален осигурителен доход. Поредност при сумиране на доходите при един и повече осигурители – разлика при осигурителния и здравноосигурителния доход. Кръг на лицата, осигурени върху минимален праг и минимална работна заплата. Промени в наредбите на държавното обществено осигуряване. Самоосигуряващи се лица – определяне на окончателния размер на дохода за ДОО и здравно осигуряване за 2018 г.– разлика в размерите на двата дохода. Преизчисляване на паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица. Промени в Закона за здравното осигуряване. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе – паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения