Трудовите отношения в контекста на Закона за хората с увреждания

Трудовите отношения в контекста на Закона за хората с увреждания. Ред за извършване на проверки от контролните органи на ИА ГИТ. Задълженията на работодателите във връзка със специалната закрила на трудоустроени лица

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и Доместикс ЕООД Ви канят на обучение на 25.09. 2019г.на тема: Трудовите отношения в контекста на Закона за хората с увреждания. Ред за извършване на проверки от контролните органи на ИА ГИТ. Задълженията на работодателите във връзка със специалната закрила на трудоустроени лица Лектор: Теодора Дичева - директор на дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" в ИА " Главна инспекция по труда" Място на провеждане: София, хотел Хемус Начало: 09,30ч – 13,00ч. Обучението е насочено към счетоводители, HR специалисти, Личен състав, труд и работна заплата, управители и собственици на фирми и всички, които искат да научат повече за специфичните уредби на трудовите взаимоотношения. Теми: Преглед и коментар на Закона за хората с увреждания Правилника за прилагане на Закона и Вътрешните правила на ИА ГИТ, в които са регламентирани редът за извършване на проверки от контролните органи на ИА ГИТ, както и критерии за освобождаване от прилагането на квоти по реда на чл. 38, ал.3, т. 1 от ЗХУ - при наличие на специфични фактори в работната среда. Коментар на алтернативните мерки за заетост (чл. 38, ал.5 от Закона и чл. 30 до чл. 32 от ППЗХУ) и особености при заплащане на компенсационни вноски по реда на чл. 38, ал.6 от ЗХУ. Задължения на работодателите във връзка със специалната закрила на трудоустроени лица и други категории уязвими работници и служители, включително определяне на работни места за трудоустроени по реда на чл. 351 от КТ и съпоставянето на това задължение с необходимостта от изпълнение на квота по реда на чл. 38, ал.1 от ЗХУ. Действия във връзка с трудоустрояването на работниците - чл. 314, чл. 317 и сл. от КТ, закрила при уволнение (чл. 333, ал.1 и ал.5 от КТ) и задължения на работодателите за приспособяване на работното място за назначаване на работници, които са хора с трайни увреждания. Възможностите, които предвижда Кодекса на труда, по смисъла на чл. 25 от ППЗХУ и чл. 38, ал.1 от ЗХУ за назначаване на хора с трайни увреждания. Видове трудови договори, включително тези, даващи възможност за гъвкава заетост и др. Обучението включва: лекции 4 уч.ч., кафе пауза, папка, сертификат за участие Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia ЦЕНА За един участник – 130 лв.без ддс или съответно 156лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 120лв. без ддс или съответно 144 лв.с ддс за участник ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ДО 28.08.2019г. ПОЛЗВАТЕ 10% ОТСТЪПКА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ РЕДОВНИ ЦЕНИ! За записване без постъпило плащане до 28.08. 2019г. се прилагат редовните цени! БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56 Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 18. 09.2019г.!!!

Коментари

Популярни обучения