Трудните преговори в работата и с най-близките: как да вземам най-важното

Система за договаряне на трудни решения - за да си вземаш това, което ти се полага, всеки път. Основана на психологията на преговорите и 13-годишната ни практика.

Дата: 8-9 декември 2018 г. Какво получавате в обучението Ако четеш това, вероятно и на теб ти се е случило да се сблъскаш със стена от неразбиране, отхвърляне, или просто отказ да се решават проблемите. Или дори обмисляш раздяла – с партньори в работата или в личните отношения. И все пак, продължаваш да вярваш, че има смисъл да виждаш доброто в другите и да търсиш открито общуване и решения. Именно за това, и за да си говорим прагматично, тук споделяме един доказано работещ модел за превръщане на трудните разговори в най-добрия резултат, който си представяш. С 4 доказани подхода от психологията на преговорите и над 13 годишния ни опит в решаването на конфликти. Какви умения ти дава обучението: Да разбереш какво ти пречи да вземаш най-важното за теб в трудните преговори, Да вземаш най-важното за теб в трудните преговори – като увеличиш до качествено ново ниво силата си, вътрешната си убедителност, като използваш ясни цели и точните думи, с които да обръщаш разговора в желаната посока, Да създаваш успешен план Б, когато е необходимо. В резултат ще можеш в реални ситуации да се справяш много по-добре с: психологически атаки, със словесна и особено с мълчалива агресия, с отказ на другия изобщо да обсъжда или да преговаря, със собственото объркване или несигурност, както и с големите изкривявания между това какво искаме да кажем и какво разбира другия, и обратното. С практически упражнения в повече от половината от времето. Какво конкретно ще правим в обучението: Ще решаваме конкретни проблеми и казуси от емоционални разговори с колеги и шефове, клиенти, бизнес партньори и лични партньори. Въведение: 4-те силни и слаби страни, които определят резултатите ни в трудните преговори Силата- ще практикуваме: Колко сила е нужна в емоционалните преговори, Каква е нашата собствена сила в преговорите – как я премерваме, от къде идва, какъв вид сила използваме – тест, Как да връщаме силата си за минута – с 1 движение и 2 реплики, Двете скали на силата – и как да качим силата си до 100%, 7 принципа за убедително въздействие, с които да изразиш силата си и да насочваш преговорите към максимален резултат. Упражнения за увеличаване на личната сила в преговори Емоциите – ще практикуваме: Как се сглобяват емоциите и историите в главата ни – научната гледна точка, „Емоционалното отвличане“ на Даниел Голман „Емоционалната гъвкавост“ на Сюзън Дейвид „Ядрото на емоциите“ на Даниел Шапиро Как проверяваме кое е истина и кое е плод на емоционалната буря – факти, емоции, мнения, Експресното овладяване на емоциите – забелязване, усещане, приемане, извличане на посланието, Единственият изход от емоционално зареден конфликт – двете „скрити“ ядра, които „изпращат“ емоциите – сивите кардинали в преговорите и конфликтите, Какво всъщност ни „казват” емоциите и как да преобърнем преговорите с тази информация – 4-те въпроса Как да разберете скритите мотиватори на другия чрез емоциите му Пренасочването на емоциите в преговорите – собствените и на другия С нов елемент в повтаряемите модели С най-старите техники от пещерите С най-съвременните открития – пренареждането на емоционалните „Лего блокчета“ в мозъка в нови преживявания и картини, Дали и как да говорим за емоциите и как да използваме филмите и историите за тази цел Да разберем емоциите и източника им при другия в преговорите или конфликта. Упражнения за разбиране и пренасочване на емоциите 3. Намерението – ще практикуваме: Как да извадим и формулираме ясно намерение, за да си осигурим най-желаният изход от емоционалните преговори 3-те помощника за кристално ясно намерение – времето, пространството, ядрото Има ли смисъл от план? И когато да – как да го направиш по твоя модел? Вариантите Защо „Да бъдеш или да не бъдеш?“ е най-подвеждащият и същевременно най-важният от въпросите, Колко варианта ти стигат? Как да измислиш „непомисляни“ досега варианти, и да не изпуснеш някоя важна отворена врата, докато гледаш вариант 1 и 2. Тайната съставка за изпълнението на намерението – всъщност тайните две… Упражнение за рационално и емоционално формулиране на намерение 4. Комуникацията – ще практикуваме: Как да предадем на другия силата, емоциите и намерението си и да разберем неговите Идеалната картина на … пречещата комуникация, 4-те уши, с които чувамеКак комуникацията се случва във времето и пространството между участниците – и как да ги променим в наша полза Пирамидата на комуникацията – как да разбираме и пренасочваме на практика емоциите на другия в преговори и да изразяваме собствените си: основата и отварянето на разговора, слушането, преобръщащия отговор (решаващата част), важните неща и вариантите. Навиците и повтарящите се модели в комуникацията – как да излизаме от тях или да ги използваме успешно. Петата стъпка? „План Б.“. Заключение. ЗА ДА СЕ ЗАПИШТЕ или да попитате повече, обадете се на 0885792525 или ни пишете на office@sporazumenia.com. До 23 ноември е с отстъпка.

Коментари

Популярни обучения