TQM (Total Quality Management)

Целта на обучението е да представи идеологията, принципите, методите и доказано добрите практики за Тотално управление на качеството – основата на „управление чрез качество“

Целта на обучението е да представи идеологията, принципите, методите и доказано добрите практики за Тотално управление на качеството – основата на „управление чрез качество“ АУДИТОРИЯ собственици управители топ мениджъри директори по качеството ТЕМАТИКА -Базови понятия и идеи на тоталното качество; -Ориентиран към качеството маркетинг; -Свързани с качеството разходи и загуби; -Основни принципи за осигуряване на качество; -Принципи по етапите на създаване на продукта; -Принципи за контрол. икономичност на контрола; -Принципи за работа с доставчици и партньори; -Принципи за диагностика на грешки и причини; -Диагностика и лечение на операторски грешки; -Принципи за организиране на подобренията; -Методика на Джуран за подобрения “проект по проект”; -Идея за дъслгосрочна програма за тотално качество; -Справяне със съпротивата, въвличане в подобренията МЕТОД НА РАБОТА Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ Персонално Публично Фирмено РАБОТЕН ЕЗИК Български УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Коментари

Популярни обучения