TPM (Total productive maintenance)

Проактивна и многоаспектна грижа за доброто състояние и за пълноценното използване на оборудването, в която е ангажиран целият персонал на фирмата

TPM е управленска система, създадена и използвана от Тойота, Мазда и други водещи компании в света, която води до повишена ефективност в производството, чрез създаване и прилагане на специфична нова фирмена култура за поддръжка на производственото оборудване. Целта на обучението по ТРМ е да представи на участниците механизма за отстраняване на четири от големите “болести” в производството: --повреди (по машините); --дефекти (в продуктите); --злополуки (с хората); --загуби (в производствената система). В резултат от обучението ще можем: - да реализираме непрекъснати подобрения, засягащи основни показатели на процесите и продуктите; - да разкриваме видимите и невидими загуби в производството; - да инициираме самооценка на състоянието и да помогнем в изграждането на приоритети за подобрение; - да изградим една цялостна система за откриване и елиминиране на загубите; - да подобрим фирмената култура с цел успешно внедряване на ТРМ. АУДИТОРИЯ Собственици на фирми и висши мениджъри от индустрията, производствени и технически мениджъри, индустриални инженери, специалисти по технологично проектиране на производството и специалисти по производствено планиране МЕТОД НА РАБОТА Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български практики. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ Персонално Публично Фирмено РАБОТЕН ЕЗИК Български Английски Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Лектори

инж. Бончо Антонов
инж. Бончо Антонов

Старши консултант и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 1994 г. 20 години трудов стаж в реалния сектор като технолог, конструктор в БРВ, водещ конструктор, участник в международни изпитвания на средства за телеобработка на данни, маркетолог, сервизен инженер, отговорник по качеството и титулярен преподавател в техн. център към бюрото на ИЗОТИМПЕКС – Москва, началник на отдел за контрол на качеството на развойни проекти в Института за системи за телеобработка, мениджър на система за управление на качеството. От 1994 г. към Алфа Куолити – старши консултант и титулярен преподавател по стандартизирани и други системи за управление в областта Lean Manufacturing.

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019