Емоционална интелигентност - развитие и значение

Интерактивно обучение

5 – 6 декември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора. Смята се, че емоционалният коефициент е по-важен за успеха в живота и бизнеса от коефициента за интелигентност. В света на мениджмънта вече е известно, че за да е ефективен един човек, той трябва да има висока емоционална интелигентност, но това не се отнася само за отделния индивид. Целият екип трябва да е емоционално интелигентен. Развитието на емоционалната интелигентност е от голямо значение за работната среда. Дори добре да се представим на интервю или на така популярните в последно време ролеви задачи и тестове, това не може да гарантира толерантност, успешно общуване и работа в екип, разрешаване на конфликти, понасянето, отправянето на критика и впрягането й в конструктивни цели. Участниците ще попълнят предварително онлайн въпросник за емоционална интелигентност и ще имат възможността да работят фокусирано върху промяна на определени аспекти от поведението си с помощта на водещия и групата. За кого е обучението Емоционалната интелигентност е особено важна способност за лидери и мениджъри, като им дава възможност да разберат и да се отнасят добре към другите, както и да разберат себе си . Тя също им помага да запазят ентусиазма и увереността си и да споделят тази визия с последователи. Емоционалната интелигентност на лидерите може да бъде особено важна за пробуждане на креативността на служителите. Теми, които ще бъдат засегнати в обучението: Същност и структура на емоционалната интелигентност. Значение на емоционалната интелигентност в професионален и личен план. Видове емоции и тяхното разпознаване. Себепознание и развитие на умения за управление на собствените чувства. Обратната връзка от средата и как да я използваме за задълбочаване на себеосъзнаването. Как да контролираме емоциите си и да използваме тяхната енергия. Соматизация и защитни механизми. Социална компетентност и социални умения. Умения за «разчитане» на чуждите емоции и тяхното разбиране. Невербално поведение и как да го интерпретираме. Интуиция. Емпатия – съпреживяване и уважение към модела за света на околните. Управление на междуличностните отношения. Въздействие върху другите и ефективност на взаимодействието. Изграждане на доверие и рапорт. Адаптивност, успех и емоционална интелигентност. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 360 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени: предварително попълване на въпросник за емоционална интелигентност, материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг “Матти Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения