Производство и доставка JUST IN TIME

На какво е основана и как се въвежда най-съвършената система за оперативно планиране и управление на производството и на веригата на доставката

ТЕМАТИКА Предпоставки за създаване на поток Разкриване на целия поток на стойността за всяко изделие Основни цели при картографиране на сегашното състояние, оценка на процесите с цел създаване на бъдеще състояние Определяне на капацитети на отделните работни места Определяне на тесните и широките работни места Постигане на базово ниво на годност на всички операции Подреждане на потока в последователност, гарантираща по-голяма пропускателност в края на потока Балансиране на потока на продукта през завода с пазарното търсене Достигане на базово ниво на стабилност в една линия – индикатори на нестабилност Подходи при създаване на стабилност Установяване и премахване на големи загуби – използвани инструменти Намаляване на променливостта чрез нейното изолиране Целият материал в синьо трябва да бъде само загатнат Изравняване на работното натоварване за създаване на основа за поток и стандартизация Едноелементен поток – непрекъснат поток Създаване на поток от свързани процеси – стратегии и ефективни инструменти Критерии за постигане на поток Поток с изтегляне (Pull Flow) Основни елементи на изтеглянето Изтегляне при производство по поръчка Изтегляне между отделните операции Поток, изтегляне и отстраняване на загубите Предпоставки за добре работещ поток с изтегляне Производствена стратегия: точно навреме – (JIT) Възникване на системата Принцип на тегленето Принцип на организационната магистрала Принцип на непрекъснатите подобрения Усъвършенстване на транспортирането и манипулирането на материалите – групиране на материалите, създаване на единица складова наличност и формиране на определени зависимости Анализ на мобилността Анализ на празното преместване Обратно планиране (IP) Заключителна част МЕТОД НА РАБОТА Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Коментари

Популярни обучения