Терапия на д-р Бах: Основен курс в 3 нива

Методът на д-р Бах се основава на дълбокото познание и разбиране на вътрешния живот на човека. При терапията на д-р Бах в детайли се изучава емоционалното състояние на пациента и ефектът, който негативните емоции имат върху физическата симптоматика.

Терапия на д-р Бах: Основен курс в три нива І част „Картини на Есенциите”: 20-21 октомври 2018 ІІ ниво „Разпознай Емоцията – Намери Есенцията”: 10-11 ноември 2018 ІІІ ниво „Изкуството на консултирането”: 15-16 декември 2018 Начало на всяко ниво в 9:30 ч. Успехът на Терапията на д-р Бах се крие във философията на нейния създател – да живееш в мир със себе си и света, следвайки своя Път. Тази философия можем да срещнем днес в редица модерни книги и концепции като излекувай себе си на Луиз Хей, болестта като Път на Рюдигер Далке и Торвалд Детлефсен, новата немска медицина на д-р Хамер, лечебния код на д-р Лойд и д-р Джонсън, емоционалната интелигентност, емпатичния подход на Карл Роджърс, триадата на здравето позната ни от приложната кинезиология, класическата хомеопатия……Списъка може да бъде продължен. Ето защо е уникално как д-р Бах е успял така просто да формулира фундаменталните принципи, на които се крепи нашето земно битие, нашето здраве и щастие, да ни предаде в достъпна форма азбуката на вътрешния живот на човека. За да бъде постигнат най-добрият терапевтичен ефект, е необходима и определена подготовка. Цветните есенции, достъпни за разбиране и прости за прилагане, крият в себе си тайни, които се откриват само пред този, който търси задълбочено и истински. Този основен курс е актуализиран и приведен в съответствие с най-новите тенденции в обученията провеждани от Баховия център в Англия. Той е също така пътеводител в системата на д-р Бах, която изглежда само на пръв поглед лесна за разбиране и прилагане. Този курс помага за правилно разбиране на основните положения и стъпки, необходими за достигане на майсторство. Терапия на д-р Бах: Основен курс в три нива І част „Картини на Есенциите” ІІ ниво „Разпознай Емоцията – Намери Есенцията” ІІІ ниво „Изкуството на консултирането”

Лектори

д-р Тодор Господинов
д-р Тодор Господинов

Д-р Тодор Господинов, BFRP, е специалист по Терапия на д-р Бах. Той вярва, че има нуждата да работи за превенция на заболяванията, преди да настъпят патологични изменения и здравето на пациентите да е компрометирано. В практиката си д-р Господинов успешно прилага този метод на лечение при различни пациенти в разнообразни житейски ситуации. Завършил е медицина през 1991 г. в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна. Като дипломиран лекар работи повече от 10 години в отделения по гастроентерология и кардиология, а след първите 6 години работи и в Интензивно отделение. Опита, който е натрупал в условия на границата между живота и смъртта, го убеждават, че човек със своя неправилен стил на живот и подтикван от неразрешени и все по-засилващи се вътрешни противоречия, години наред върви към болестта, за да стигне един ден до състояние, от което може да загине. Воден от този импулс, той превръща дългогодишното си увлечение по терапията на д-р Бах в свое призвание. Отваря своя частна практика в София през 2001 г. и вече повече от 15 години работи с цветните есенции на д-р Бах и помага на хора с най-различна неразположения и заболявания. За да достигне философията и практиката на естественото природно лечение до хората, е нужно да се полагат усилия от лекари и пациенти. Една такава възможност са семинарите по Терапия на д-р Бах, които д-р Господинов провежда в ЦЗО „Едикта”, в София и в цялата страна. Като лектор той следва посланието на д-р Бах, че тази терапия, която нежно балансира вътрешния живот на човека, трябва да достигне до всеки дом. За разлика от сложните медицински системи Терапията с цветни есенции е подходяща за самолечение и самопомощ, защото е напълно безвредна. Истинската сила на този лечебен метод е във възможността да останем здрави и в баланс със себе си и със заобикалящата ни среда. Д-р Господинов специализира за работа по Метода на д-р Бах в Баховия център във Великобритания, а също и в Германия, Холандия и Индия. През последните 15 години редовно участва в интервюта по телевизията и радиото, където разяснява ползите от този естествен метод на лечение. Има многократни публикации по темата в голям брой списания и вестници между които спиясанията „Eва”, „Жената днес”, „Инсайт”, „Лечебни тайни” и вестниците „Труд”, „За здравето” и други. От 2006 г. д-р Тодор Господинов, съвместно с ЦЗО „Едикта”, организира ежегодно Седмица на терапията на д-р Бах в периода 24-30 септември. Целта му е да популяризира този метод на лечение чрез беседи, безплатни лекции и различни други инициативи. Приоритет в професионалната му практика е работата с деца и родители. Той е лекар на първата Валдорфска детска градина, а впоследствие и на първото Валдорфско училище в България. Той използва тази възможност за развиване на познанията си в областта на Антропософията и по-специално на Антропософската медицина и педагогика. Интегративният подход, който прилага в практиката си, е допълнен с професионални обучения по хомеопатия, хипноза и приложна кинезиология. Тези естествени подходи допълват разбирането за езика на тялото и способността да се разчитат неговите послания с простата техника на мускулния тест. Д-р Господинов е редовен член на Руската и Австрийската асоциации по кинезиология. Д-р Господинов използва различни методи в помощ на пациентите си, в последните години работи активно и с Шуслеровата терапия като съпътвстащ лечебен метод в пракитката му. Познаването и използването на тези различни природни методи му позволява да изгради свой собствен стил за лечение с естествени средства. Д-р Господинов е съучредител на Европейското общество за интегративна медицина в България, където работи за навлизане на все повече природни подходи към здравето у нас и разширяване на възможностите за лечение с доказано ефективни естествени средства за хората в България.

Коментари

Популярни обучения

Workshop " In the spotlight " Tips and tricks

София, 20 юни, 2019