Телефонни продажби и ефективни телефонни комуникации

Tелефонните комуникации са най-бързият и най-евтин начин да влезнем в продажбени отношения с потенциален клиент. Колко по-високи резултати ще постигнем, ако увеличим ефективността на телефонната си комуникация с 15%? А, с 25%?

На семинара (1) ще придобиваме увереност и практически умения за ефективни телефонни комуникации и телефонни продажби, (2) ще усвояваме невербалните елементи при телефонната комуникация, (3) ще се настройваме за „симетрични“ комуникации, (4) ще дискутираме система за борба със страха да не получим отказ, (5) ще проучим 11-те най-често срещани грешки, (6) ще практикуваме правилните фрази, (7) изучаваме 5-те етапа на процеса „телефонни продажби“ и добрите практики за всеки етап, (8) разиграваме два сценария за структуриране на телефонна продажба, (9) провеждаме практически занятия и (10) ролеви игри върху върху действителни сценарии на водещи фирми и (11) ги анализираме, (12) посочваме 18 показателя (KPI) за измерване успеваемостта на телефонните продажби и (13) предоставяме специален бонус: две, увеличаващи успеваемостта от телефонните продажби стратегии. Линк към програмата на тренинга: https://konsultacii.eu/events/telefonni-prodazhbi/

Лектори

В Цветанов, Ph.D
В Цветанов, Ph.D

Линк към профила на лектора: https://konsultacii.eu/staff/vladislav-tzvetanov/

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019