Техники за креативно мислене в екипа

Всеки ли може да бъде креативен? Как влияе работната среда върху креативността? Как да подпомогнете креативността във Вашия екип? Въведените в курса техники са приложими към решаване на бизнес проблеми и за хора с различен стил на учене.

Курсът е фокусиран върху систематичен подход за прилагане на богат арсенал от техники за креативно мислене при решаването на бизнес проблеми. Представени са основни принципи и процес за решаване на проблеми. Разглеждат се множество техники за креативно мислене. Демонстрира се начин на прилагане в различни етапи от жизнения цикъл на продукт/услуга и при вземане на решения. За кого е курсът? За лидери и членове на екипи, имащи потребност да подобрят личните си умения и да усвоят техники за креативно мислене за целите на идеи за иновации и решаване на бизнес проблеми. Теми 1. Систематичен подход към креативното мислене. Дивергентни и конвергентни техники за хора с различен стил на учене, изправени пред решения на различни бизнес проблеми. 2. Принципи за окуражаване генерирането на идеи в екипа. 3. Техники за креативно мислене и типичните им приложения. 4. Организация в прилагането на креативно мислене в бизнес среда. Практическа работа 10 симулациионни ролеви игри по използване на техники за креативно мислене за различни бизнес проблеми. Продължителност 2 дни (16 учебни часа). Сертификат Сертификат издаден от Училище за бизнес компетенции.

Коментари

Популярни обучения