Сумирано изчисляване на работното време. Правни и осигурителни характеристики.

Еднодневен семинар на 16.10.2018 г. в зала Париж на Новотел София. Таксата за участие включва: 8 учебни часа, две кафе-паузи, лек работен обяд, учебни и рекламни материали, сертификат за участие; Налични са отстъпки.

Лектори: адв. Анита Поповски – Ernst&Yang – Адвокатско съдружие адв. Зорница Димитрова – експерт по осигурително право с опит от 20 год. в НОИ и НАП В комфортната семинарна среда на Хотел Новотел София нашите експерти ще разтълкуват правните и осигурителни особености при сумирано изчисляване на работното време (СИРВ). Участниците ще бъдат запознати с промените и новостите от 2018 год. : -- Наредбата за работното време почивките и отпуските -- Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО във връзка с режима на СИРВ -- Новата наредба за електронни документи в трудовото досие -- GDPR при трудови договори След семинара курсистите ще са наясно с: 1. Правната уредба при СИРВ 2. Особеностите в социалното осигуряване при СИРВ: 3. Отпуск за временна нетрудоспособност; 4. Извънреден труд и лична норма; 4. Попълване на Декл.обр.1 и изравняване на данни в края на периода 6. Определяне на min и max осигурителен доход при СИРВ 7. Осигурителен стаж и доход; 8. Контрол при отчитането на СИРВ 9. Електронно досие 10. Основания за обработване на лични данни в трудово-правните отношения Защо да се присъедините? Правен експерт от международна консултантска компания и експерт по социално осигуряване с богат опит от методологичните центрове на НАП и НОИ, и двете с отлични ораторски качества, ще бъдат ваши обучители. Превъзходна учебна среда в конферентния център на един от най–добрите хотели в София. Възможност по време на лекия бизнес обяд за създаване на контакти и взаимоотношения, полезни за Вашето развитие. Пълната програма и информация за финансовите условия можете да намерите на този адрес: https://bit.ly/2oU9pfj или заявете на телефон 02 44 14 404. Запознайте се с календара на предстоящите семинари и техните предпродажни цени: https://bit.ly/2xRz2Sj

Коментари

Популярни обучения