Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и Многостранна конвенция за промяната им

Практически семинар: Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и Многостранна конвенция за промяната им

Практически семинар: Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и Многостранна конвенция за промяната им ​Лектори: Иван Антонов, експерт по автоматичен обмен на финансова информация и СИДДО 08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците 09:00 – 10:30 ч. 1. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) - същност и основни принципи. 10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза 11:00 – 12:30 ч. 2. Място на стопанска дейност (МСД). Общо правило за формиране на МСД; МСД чрез строителен или монтажен обект; Изключения от МСД; МСД чрез зависим представител; Ефекти от формирането на МСД. 12:30 – 13:00ч. Обяд 13:00 – 14:30 ч. 3. Преглед на основните категории доходи, разгледани в СИДДО • дивиденти; • лихви; • авторски и лицензионни възнаграждения; • печалби от прехвърляне на имущество. 14:30– 15:00 ч. Кафе-пауза 15:00 – 16:30 ч. 4. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби (СИДДО) и прилагане на мерките по проекта BEPS Същност на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействие с данъчните спогодби Обща характеристика и структура на разпоредбите на MLI Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби – тест за основната цел (PPT) и опростена разпоредба за ограничаване на облекченията (SLOB) (член 7) Правило срещу злоупотреба във връзка с места на стопанска дейност, разположени в трети юрисдикции (член 10) Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез комисионерски споразумения и подобни стратегии (член 12) Изкуствено избягване статута на място на стопанска дейност чрез изключване на определени дейности (член 13) Разделяне на договори (член 14) 16:45ч. Оценка и раздаване на сертификати. Цена: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение. 20% отстъпка за абонати на наши издания 134.00 лв. с ДДС! P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация *Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват. За контакти: Тел.: 02 974 17 79 Тел.: 0879 54 54 26 Е-мейл: service@raabebg.com

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019