Специализиран семинар „ПРАКТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА И БОРБАТА СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА - АКТУАЛНИ СЛУЧАИ В ГЕРМАНИЯ И В БЪЛГАРИЯ“

Специализиран семинар „ПРАКТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА И БОРБАТА СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА - АКТУАЛНИ СЛУЧАИ В ГЕРМАНИЯ И В БЪЛГАРИЯ“

Дата: 18 юли 2019г. от 9.30ч. Продължителност: 1 ден /8 учебни часа/ Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 8.07.2019г.: 252 лв. Програма на семинара: I. ПРАВНА РАМКА. 1. Международна, европейска (включително разглеждане на 5-та Директива) и национална правна рамка. 2. Новата препоръката на ЕК за финансовия сектор. 3. Новите промени в националното законодателство. II. ПРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ. 1. Феноменът Пране на пари и предикатните му престъпления. 2. Финансиране на Тероризма. 3. Фази на изпирането на пари. III. УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РИСКА. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ПРАКТИКАТА В БЪЛГАРИЯ И ПРАКТИКАТА В ГЕРМАНИЯ. 1. Наднационална оценка на риска. 2. Национална оценка на риска в няколко европейски държави. 3. Оценка на риска от задълженото лице. 4. Анализ на риска от задълженото лице. Рискови фактори. IV. ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ. 1. Вътрешни актове на задълженото лице. Какво следва да се съблюдава при съставянето им. 2. Анализ на задължителните реквизити на вътрешните правила. 3. Whistleblower System. 4. Outsourcing. Редовна такса за участие с ДДС: 300 лв. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие. Място на провеждане: Учебен център на Международен банков институт: София, ул. «Бачо Киро» №49 (вход откъм ул. «Кирил и Методий») Лектор: Адвокат БОРЯНА БОШНАКОВА – член на Софийска адвокатска колегия, член на адвокатската колегия в Щутгарт, Германия, основател и мениджър на Немско - Българска адвокатска кантора Бошнакова, бивш служител в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС Заявката за участие можете да направите директно през сайта на Международен банков институт или като изпратите попълнен формуляр на един от следните e-мейли: milena.nikolova@ibi-bg.com

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019