Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор. Защита на лични данни в трудовите правоотношения.

Лектори: Иван Нейков, адв. Светлана Нейкова

ВАЖНО ОБНОВЛЕНИЕ НА КУРСА: Поради множеството въпроси и молби от страна на участниците ни включваме 2 нови теми в курса: защита на личните данни в трудовите правоотношения съдържание и ключови елементи на трудовите договори Защо да участвате? Това е: Най-високо оцененият ни курс от серия „ПРАВО & Човешки ресурси“. Сред най-посещаваните и най-често поръчван за вътрешнофирмено обучение. С най-висока оценка на удовлетвореност. Курсът, на който над 90% от участниците са дошли по препоръка от друг участник. Курсът, на който идват от действащи адвокати до току-що завършили студенти по право. Какво съдържа курсът? Ще сключим най-успешния трудов договор, ще променим настоящите за да ги направим още по-добри, и накрая ще уволним всички притеснения, които имате при прекратяването им. Ще изпозлваме различни подходи и методи за усвояване и запомняне на различните методи и практики. Колко пъти ви се е случвало да се злоупотребява с договорите, които сами сте написали? А колко пъти сте изпитвали притеснения, че ще ощетите предприятието или служителите при сключването или прекратяването на трудовото правоотношение, заради използван неработещ начин и неподходяща съдебна практика? Ами, всички тези заплетени казуси, в стил параграф 22?… Колко пъти сте съжалявали, че сте допуснали развитие, ощетяващо интересите ви заради пропуск или не достатъчно опитен екип? Заповядайте на НАЙ-ДОБРИЯТ ни интензивен курс от СЕРИЯ ПРАВО, за да се запознаете с промените в Кодекса на труда, добрите практики и всички възможности, които българското и европейско законодателство предоставя за справяне с трудни и заплетени казуси. Пригответе се да разберете как мислят адвокатите и защо когато сте стигнали до задънена улица те винаги намират изход. Позволете си да си отворите законовите вратички, известни на малцина.Запознайте се с най-добрите и изпитани практики! Какво ще получите допълнително? В рамките на курса предвиждаме широки възможности за персонални консултации и въпроси към лектора на обучението, тъй като групите ще бъдат ограничени. По този начин получавате експертния коментар на г-н Иван Нейков относно казусите от практиката на Вашата организация! Какво включват учебните материали? Учебните материали са включени в пакет „Стандарт“ и „Бизнес“. Включват богато съдържание полезни примерни документи, договори, заповедени, молби, правилници и образци, подготвени от лектора (на хартиен и електронен носител), както и актуалната нормативна база.

Коментари

Популярни обучения