Академия за Лидери
Академия за Лидери ООД бизнес консултанти с 20-годишна експертиза

Бизнес консултации: Академия за Лидери ООД бизнес консултанти с 20-годишна експертиза
Консултанти с 20-годишен опит в областта на своята експертиза:

Линк към екипа на Академия за Лидери ООД: http://konsultacii.eu/company-overview/our-team-grid

 

 

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ И ВНЕДРЯВАНЕ:

 • Управление на растежа на фирмата
 • Оперативен мениджмънт
 • Внедряване на нововъведения (иновации)
 • Интернационализация на дейността (излизане на външни пазари)
 • Създаване на нов бизнес
 • Стратегическо управление
 • Създаване и внедряване на маркетингови програми
 • Правни услуги
 • Счетоводство и ТРЗ
 • Бизнес софтуер
 • ИТ поддръжка

 

Списък с всички услуги: http://konsultacii.eu/services-grid/ 

Адрес: София 1172, кв."Дианабад", ул."Ловен парк", 1

comments powered by Disqus