Сертифициран курс „FINANCIAL/BANKING ENGLISH“

Дата на започване на курса: 7 октомври 2019г. Време на провеждане: всеки понеделник от 18.30 до 20.30ч. Продължителност: 80 учебни часа /26 занятия от 7 октомври 2019г. до април 2020г./

Такса за участие: 480 лв., платени наведнъж, или две вноски по 250 лв. Краен срок на плащане на цялата сума или на първата вноска: до една седмица след подаване на заявката Краен срок на плащане на втората вноска: 16 декември 2019г. Таксата за участие не включва ДДС, като ДДС не е дължим, тъй като обучението се провежда от Център за професионално обучение към Международен банков институт. Участниците получават Удостоверение за част от професия „Финансист“, специалност „Банково дело“, дисциплина „Бизнес английски“ -Финансов/банков английски, издадено от Център за професионално обучение към Международен банков институт. Място на провеждане: Учебен център МБИ, София 1202 ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/ Водещ обучението: Адвокат Албена Симеонова Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара. Банкова сметка на МБИ ООД: Централна кооперативна банка Клон “Дондуков” Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00 BIC код: CECBBGSF Заявката можете да направите директно през сайта на Международен банков институт /www.ibi-bg.com/ или като изпратите попълнен формуляр „Заявка за участие“ на следните мейли: milena.nikolova@ibi-bg.com peter.ivanov@ibi-bg.com Желателно е нивото на владеене на английски език на участниците в курса да е поне В2 Програма на семинара: 1. Introduction to Financial English 2. The financial environment 3. Accounting 3.1. Accounting systems 3.2. Accounting basics 3.3. Bookkeeping 3.4. Accounting principles 3.5. Depreciation 3.6. Cost accounting 3.7. Inventory 3.8. The income statement or profit and loss account 3.9. The balance sheet 3.10. The statement of cash flows 3.11. Evaluating investments and cash flows 4. Company law 5. Annual general meeting 6. Liquidity metaphors 7. Company performance 8. Auditing 9. Ethics 10. Fraud 11. Banking 11.1. Forms of money 11.2. Types of banks and financial institutions 11.3. Commercial and retail banking 11.4. Internet banking 11.5. Investment banking 11.6. Insider dealing 11.7. Interest rates and central banks 11.8. The subprime crisis 12. Insurance 13. Bankruptcy 14. Corporate finance 14.1. Venture capital 14.2. Issuing stocks and shares 14.3. Stocks and stockholders 14.4. The money market 14.5. Bonds 14.6. Financial regulation and supervision 15. Trade and economics 15.1. Pricing 15.2. Pricing strategies 15.3. Ways of selling 15.4. International trade 15.5. Trade finance 15.6. Trade documents 15.7. International trade terms 15.8. Exchange rates 15.9. The business cycle 15.10. Fiscal and monetary policy 15.11. Describing charts and graphs 15.12. Growth metaphors 15.13. Time metaphors 15.14. Competition 15.15. Pay 15.16. Taxation Books: 1. Absolute Financial English by Julie Pratten / Delta Publishing/ 2. Financial English by Ian MacKenzie /CENGAGE Learning/

Коментари

Популярни обучения