Семинар във Велико Търново: ЗДДС - промени 2019 с адв. Росен Русков

Най - актуалното за промените в ЗДДС и ППЗДДС с практически казуси. Отговори на въпроси.

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар във Велико Търново: 15.02.2019г. Промените в ЗДДС в сила от 2019г. лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС Място на провеждане: хотел Панорама, Велико Търново www.panorama-vt.bg ул. Ст. Стамболов 63 Начало: 9,30ч. – 13,00ч. Теми: І. Промени ЗДДС 2019 г. 1. Накратко – далекосъобщителни услуги - чл. 21 се създават ал. 8 – 11: 2. Данъчна основа по чл. 27, ал. 1, изр. 1 ЗДДС – намаляване с разходи за изхабяване… 3. В чл. 31, т. 12 – услуги, свързани с непосредствени нужди за международен транспорт: 4. Посредничество за международно осиновяване - чл. 40, т. 4; 5. Инвестиционни консултации по чл. 33 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 6. Данъчна основа при ВОД „сам на себе си по чл. 7, ал. 4 ЗДДС” - чл. 52 ал. 2; 7. Специален режим „самоначисляване на ДДС при внос на стоки” - чл. 57, нови ал. 5 и 6, Нова глава 20а и Приложение 3: 8. Олихвяване на „вносни мита” - чл. 59, ал. 2 ЗДДС; 9. Корекционни промени на чл. 71 ЗДДС – проблемът по чл. 71, т. 5 ЗДДС; 10. Корекционни промени на чл. 73а, ал. 1 ЗДДС; 11. Право на данъчен кредит при последваща регистрация, свързан с начислен ДДС при предходна дерегистрация – чл. 76, ал. 2, т. 2 ЗДДС; 12. Допълнения – чл. 79а, нова ал. 8 и чл. 79б, нова ал. 7 – привеждане на ЗДДС в съответствие с чл. 66, ал. 12 ППЗДДС; 13. Удължаване на срока за внасяне на „последен” ДДС – чл. 89, нова ал. 2; 14. Дерегистрация по чл. 107, т. 4, буква „а“ ЗДДС – право на избор; 15. Съкращаване на 24 месечния срок по чл. 108, ал. 2 ЗДДС; 16. Прекратяване на ЮЛ(нетърговец) с ликвидация – „оставане по ДДС”; 17. Разширяване на обхвата на „необлагане” при дерегистрация по чл. 111 ЗДДС – изменение на чл. 111, ал. 2, т. 5 ЗДДС; 18. Електронен магазин и ЕКАФП(ЕУФП) – чл. 118 ЗДДС; 19. Регистър по чл. 124, ал. 7 и промяна на чл. 125, ал. 9 ЗДДС; 20. Нов вид ваучери – чл. 131а, 131б и 131в ЗДДС: 21. Отмяна на минималното обезпечение по чл. 176в ЗДДС; 22. Отмяна на санкция „запечатване” при нарушение на реда за ежедневно отчитане на оборотите от продажби; II.Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС; 1. Схеми на общностни доставки на стоки – проблеми; 2. Грешки при сделки с недвижими имоти; 3. Предварително зададени въпроси от участници в семинара; В случай, че до датата на семинара е публикуван и ППЗДДС - 2019 (период на обсъждане до 31.12.2018г.) ще бъде коментиран. Семинарът включва 4 уч.ч. лекции, една кафе пауза, материал в папка, възможност за консултиране с лектора, участниците ще получат сертификат за участие и отчитане на часове обучение. Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Цени: 84лв. с ддс ( 70лв. без ддс) за един участник За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 72лв. с ддс ( 60лв. без ддс) БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN: BG91UNCR76301078646556 Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Коментари

Популярни обучения