Седемте основни стъпки в продажбите

Решаваща роля за успеха на Вашата фирма играят качеството на обслужването на Вашите клиенти и силата на продажбения Ви екип. Чрез продажбено обучение и тренинг можем да Ви помогнем значително да увеличите оборота си и да си отговорите на следните въпроси:

Решаваща роля за успеха на Вашата фирма играят качеството на обслужването на Вашите клиенти и силата на продажбения Ви екип. Чрез продажбено обучение и тренинг можем да Ви помогнем значително да увеличите оборота си и да си отговорите на следните въпроси: Как да намерите повече нови клиенти? Как да се подготвите за посещението при клиента? Как да планирате посещенията при клиентите? Как да обвържете още по-силно съществуващите и бъдещите клиенти? Как да създадете и да поддържате контактите с клиентите? Как да използвате телефона в продажбите Как да задавате въпроси? Как да аргументирате? Как чрез презентации, промоции и мърчандайзинг да продавате повече? Как да обработвате възражения? Как да обработвате оплаквания и рекламации? Как успешно да приключите продажбата? Как да мотивирате клиентите и себе си?

Коментари

Популярни обучения