Счетоводни грешки. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки

Счетоводни грешки. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и Доместикс ЕООД Ви канят на специализирано обучение на 17.09. 2019г.на тема: Счетоводни грешки. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки Лектор: Димитър Войнов Място на провеждане: София, хотел Хемус Начало: 09,30ч – 13,00ч. Теми: 1. Видове грешки в зависимост от съществото им: • счетоводни грешки (съществени и несъществени) • данъчни грешки 2. Видове грешки в зависимост от момента на установяването им: • грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година • грешки, установени през останалото време 3. Счетоводно отчитане на грешките съгласно: • Националните счетоводни стандарти • Международните счетоводни стандарти 4. Данъчно третиране на грешките по ЗКПО. 5. Данъчно третиране на грешки, свързани с: • данъчни амортизируеми активи • данъчни временни разлики • преизчисляване при данъчна загуба • данъчни грешки • грешки, установени при данъчен контрол 6. Уведомяване на НАП при откриване на грешка: • подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември • подаване на писмо в НАП Обсъждане на възникнали въпроси Обучението включва: лекции 4 уч.ч., кафе пауза, материал, сертификат за участие Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia ЦЕНА За един участник – 130 лв.без ддс или съответно 156лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 120лв. без ддс или съответно 144 лв.с ддс за участник ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ДО 23.08.2019г. ПОЛЗВАТЕ 10% ОТСТЪПКА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ РЕДОВНИ ЦЕНИ! За записване без постъпило плащане до 23.08. 2019г. се прилагат редовните цени! БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56 Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 11. 09.2019г.!!!

Лектори

Димитър Войнов
Димитър Войнов

Димитър Войнов притежава експертен опит в областта на данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в: разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона; процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството; изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство; работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане. В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството. Има редица публикации в областта на преките данъци и счетоводството.

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019