Русе: ЗДДФЛ – важни промени от 1.01.2019г. и практика по ЗДДФЛ

Най – актуалното за промените в ЗДДФЛ от 01.01.2019г. Актуални въпроси и практика по прилагането на ЗДДФЛ Лектор: ДАНИЕЛА ПЕТКОВА главен експерт по приходите НАП, методолог по ЗДДФЛ

www.magisterdixit.net МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар в гр. Русе: 20.02.2019г. ЗДДФЛ – важни промени от 1.01.2019г. и практика по ЗДДФЛ Лектор: ДАНИЕЛА ПЕТКОВА главен експерт по приходите НАП, методолог по ЗДДФЛ Русе , хотел Вега начало 09,30ч. – 13,00ч. 4 учебни часа, кафе пауза, папка с материал Теми: І. Представяне на промените в ЗДДФЛ, които ще се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г. 1. Данъчни облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания; 2. Закръгляване на размера на данъка; 3. Лица, които не са задължени да подават годишен отчет за дейността; 4. Начален срок за подаване на годишната данъчна декларация; 5. Други промени. ІІ. Представяне на промените в ЗДДФЛ, касаещи облагането на доходи, придобити през 2019 1. Облагане на парични и предметни награди с окончателен данък; 2. Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък; 3. Подаване по електронен път на справки и декларации от самоосигуряващи се лица. 4. Нов срок за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. 5. Нови срокове за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Възможности за корекция. 6. Предоставяне на информация за изплатените през годината доходи от трудови правоотношения с подаването на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от работодателите. 7. Други промени. ІІІ. Промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Особености при деклариране на придобити през 2018 г. доходи. ІV. Предоставяне на информация пред НАП от платците на доходи. V. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДФЛ. Информация за лектора: Даниела Петкова е завършила „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Работи в системата на данъчната администрация от 1995 г. В периода 1995 г. – 2003 г. е била ревизиращ орган в данъчната администрация. В момента е главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ в Националната агенция по приходите. Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. Посочете и вариант избрани модули / модул В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори. ЦЕНИ: 70лв. без ддс / съответно 84лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 65лв. без ддс/ съответно 78лв. с ддс БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56 Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Коментари

Популярни обучения