Реинженеринг на бизнес процеси

Реинженеринг на бизнес процесите в предприятието чрез реинженеринг на бизнес модела, използване на генерични процеси от добри практики и управленски стандарти. Моделиране на бизнес процеситe с BPMN 2.0.

Милиони предприятия организират дейностите си чрез бизнес процеси. Това ги изправя пред предизвикателството да проектират, внедряват, оперират, наблюдават, измерват, управляват и подобряват бизнес процеси. За много предприятия обаче възможностите за лесни подобрения рано или късно се изчерпват. Тогава настъпва време за фундаментална промяна. Настъпва време за реинженеринг на бизнес процесите! Този курс е посветен на реинженеринга на бизнес процесите в предприятието, предизвикан от необходимостта за фундаментално преосмисляне на бизнеса, от решенията за внедряване на управленски системи съгласно изискванията на ISO стандарти или от внедряването на ERP система. Курсът представя универсален и лесен за прилагане подход за реинженеринг на бизнес процесите чрез инструментариума на бизнес моделите. Бизнес процесите се картират върху бизнес модела на предприятието, представен с Business Model Canvas и се анализират чрез специфични за отделните му зони ключови показатели. Реинженерингът на бизнес процесите се извършва чрез реинженеринг на бизнес модела на предприятието, на ключовите дейности и на осигуряващите ги бизнес процеси. Реинженерингът на бизнес процесите се фокусира върху създаването на добавена стойност за потребителските сегменти и клиенти. Използва се инструментариума на бизнес моделите. Отчитат се изискванията и препоръките на управленски стандарти и добри практики, както и такива, вградени в информационните системи. За моделиране и визуализация на бизнес процесите се ползва стандарта BPMN 2.0, лесен за разбиране, както от страна на бизнеса, така и от ИТ специалистите. Ефективността на подхода се демонстрира чрез серия от казуси за реинженеринг на бизнес процесите в реално предприятие. За кого е курсът? Мениджъри и собственици на бизнес процеси. Бизнес анализатори и специалисти по моделиране и управление на бизнес процеси. Проектанти, разработчици и консултанти по ERP системи. Специалисти по управленски системи. Теми Бизнес процеси Икономично проектиране на бизнес процеси Реинженеринг на бизнес процеси Отчитане на препоръките и изискванията на добри практики и управленски стандарти, както и на добри практики, вградени в информационните системи. Моделиране и управление на бизнес процеси Инструменти за моделиране на бизнес процеси Практическа работа по реинженеринг на бизнес процеси Продължителност и форма Семинар, който включва обучение и практическа работа по реинженеринг и моделиране на бизнес процесите в реално предприятие. 3 дни, 24 учебни часа. Език на обучение Български (Английски - само за вътрешнофирмени обучения). Сертификат Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции

Коментари

Популярни обучения