Работа с корпоративни и ключови клиенти

Как чрез висок професионализъм и систематика да увеличите оборотите и печалбата си от Вашите Ключови Клиенти Как успешно да използвате най-новите инструменти, методи и работни техники за да изчерпате систематично потенциала на Вашите Ключови Клиенти

Как чрез висок професионализъм и систематика да увеличите оборотите и печалбата си от Вашите Ключови Клиенти Как успешно да използвате най-новите инструменти, методи и работни техники за да изчерпате систематично потенциала на Вашите Ключови Клиенти Как дългосрочно да обвържете Вашите Ключови Клиенти за да постигнете най-оптимално Вашите общи цели Как да съчетаете продажбената Ви стратегия с инструментите за управление на Вашите ключови клиенти Как да въведете и с печалба да практикувате управлението на ключовите Ви клиенти По кои показатели Вие да селектирате най-ценните си клиенти Как да влияете върху вземането на решения в „Buying-Center”-а на Вашите ключови клиенти

Коментари

Популярни обучения