QSSPF {Queue • Stock • Scrap • Personnel • Flow}

Целта на обучението е да бъдат показани в подреден вид принципите и добрите практики за паралелно скъсяване на производствения цикъл и снижаване на производствените разходи

Целта на обучението е да бъдат показани в подреден вид принципите и добрите практики за паралелно скъсяване на производствения цикъл и снижаване на производствените разходи АУДИТОРИЯ Производствени мениджъри. Специалисти по производствено планиране. Технолози. Специалисти по технологично проектиране. Индустриални инженери ТЕМАТИКА Queue – скъсяване на опашките Природа на опашките и загуби от тях. Три пътя за скъсяване на опашките Определяне и регулиране на капацитета за производство/обслужване Подреждане/дисциплиниране на опашките по определени приоритети Пътища за скъсяване на времената за производство/обслужване Stock – редуциране на запасите Видове стратегии за управление на запаси и поле на приложение Конфликт между размер на доставката и средно ниво на запаса Конфликт между ниво на заявяване и риск от дефицит или излишък АВС-анализ и управление на запасите Управление на запасите при система за производство Точно навреме Scrap – снижаване на брака Множество причини за изкривяване на данните за лошото качество Идея за класификатор на дефектите и анализиране на загубите от тях Ключови принципи и проверени практики на Total Quality Management Personnel – ефективност на персонала Адекватност, управляемост и достатъчност на персонала Фактори за влошаване и повишаване на ефективността на персонала Уплътнено работно време без прилагане на потосмукачни системи Противохватки срещу самоотлъчки и имитиране на работа Flow – изчистване на потока Най-важното, което трябва да се знае за подхода Lean Production Пътища за редукция на загуби и ускоряване на производствения поток Накратко за основните инструменти на подхода Lean Production Добри и лоши практики в прилагането на Lean сред българските фирми УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО МЕТОД НА РАБОТА Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ Персонално Публично Фирмено РАБОТЕН ЕЗИК Български Английски УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Коментари

Популярни обучения