Пътят за кандидатстване за работа в Европейския съюз

Китов център организира този курс във връзка с очакваните конкурси на EPSO за работа в ЕС, които се отварят за кандидатстване през м.май 2019 г.

Лекторът на курса Мими Йотова е автор на интензивен курс за подготовка на българските граждани за конкурсите на EPSO и обучител в множеството проведени по тази тематика обучения в периода 2004-2019 г. Голяма част от нейните курсисти са преминали успешно през европейските конкурси и работят в различни структури на ЕС. Целта на курса е да предостави полезна и детайлна практическа информация за пътя на кандидатстване за работа в ЕС и да подготви българските кандидати за успешно представяне в провежданите за целта конкурси на EPSO (Европейската служба за подбор на персонала в ЕС). Курсът е предназначен и достъпен за всеки амбициозен български гражданин, който търси възходяща кариерна реализация, добри условия на живот и високо платена работа в една от най-престижните международни организации в света – Европейският съюз. Тематиката на курса включва следните основни въпроси: Пътят на кандидатстване за работа в ЕС. Видове позиции в европейската публична администрация. Източници на обяви за европейските конкурси за работа в ЕС. Регистрация за участие в обявените конкурси. Специфика на методиката на конкурсните процедури на EPSO. Новите конкурсни процедури за администратори 2019. Основни фази и видове изпити в европейските конкурси. В курса ще се обърне специално внимание върху предстоящите нови конкурси на EPSO за администратори: Administrators in the field of Audit, Graduate Administrators! Методиката на курса е изцяло с практическа насоченост: курсът включва симулации и анализ на реалните изпитни тестове с оглед на изграждането на необходимите тактики и умения за успешно представяне в европейските конкурси. Цена 204 лева с ДДС. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе, минерална вода. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения