Пътят за кандидатстване за работа в Европейския съюз

Китов център организира този курс във връзка с очакваните конкурси на EPSO за работа в ЕС, които се отварят за кандидатстване през м.май 2019 г.

Лекторът на курса Мими Йотова е автор на интензивен курс за подготовка на българските граждани за конкурсите на EPSO и обучител в множеството проведени по тази тематика обучения в периода 2004-2019 г. Голяма част от нейните курсисти са преминали успешно през европейските конкурси и работят в различни структури на ЕС. Целта на курса е да предостави полезна и детайлна практическа информация за пътя на кандидатстване за работа в ЕС и да подготви българските кандидати за успешно представяне в провежданите за целта конкурси на EPSO (Европейската служба за подбор на персонала в ЕС). Курсът е предназначен и достъпен за всеки амбициозен български гражданин, който търси възходяща кариерна реализация, добри условия на живот и високо платена работа в една от най-престижните международни организации в света – Европейският съюз. Тематиката на курса включва следните основни въпроси: Пътят на кандидатстване за работа в ЕС. Видове позиции в европейската публична администрация. Източници на обяви за европейските конкурси за работа в ЕС. Регистрация за участие в обявените конкурси. Специфика на методиката на конкурсните процедури на EPSO. Новите конкурсни процедури за администратори 2019. Основни фази и видове изпити в европейските конкурси. В курса ще се обърне специално внимание върху предстоящите нови конкурси на EPSO за администратори: Administrators in the field of Audit, Graduate Administrators! Методиката на курса е изцяло с практическа насоченост: курсът включва симулации и анализ на реалните изпитни тестове с оглед на изграждането на необходимите тактики и умения за успешно представяне в европейските конкурси. Цена 204 лева с ДДС. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе, минерална вода. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Мими Йотова
Мими Йотова

Мими Йотова е магистър по право от СУ “Св. Климент Охридски”. Участвала е и в магистърска програма по европейска интеграция към Центъра за европейски изследвания и информация в София и в програма по Публична администрация в американските университети „Джорджтаун” и „Джордж Вашингтон”, Вашингтон, САЩ. Професионална кариера: Независим лектор, експерт и консултант: Създател на българския модел за подготовка на българските граждани за конкурсите за работа в ЕС и лектор в проведените в тази област обучения в различни институции и организации (2004-2019 г.) Преподавател в областите Европейска интеграция, Право на ЕС, Европейска публична администрация, Публична администрация, Цикъл на управление на проекти, Структурни фондове на ЕС и Оперативни програми, Системи за управление на качеството в публичния сектор/европейският модел CAF в различни институции като Център за обучение на адвокати, Съюз на юристите в България, Институт по публична администрация, Американски университет, Бургаски свободен университет, УНСС, НАТФИЗ, Институт за правни инициативи, Институт за управление на програми и проекти, НПО и др.; Консултант и експерт по европейски и американски програми и проекти; Член на Европейски експертен екип България. Има богат професионален опит в публичната администрация в различни държавни институции: Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС, Институт по публична администрация, Административен съд – София област, Министерство на правосъдието, Комисия за защита на конкуренцията. Мими Йотова е работила и като консултант и мениджър в различни български, европейски и американски проекти. Била е международен лектор по европейска интеграция в Зимната академия на университета в Прищина, Косово, както и международен консултант на Съвета на Европа по проект в областта на съдебната реформа в Ереван, Армения. Участвала е в множество обучения и форуми в областта на европейската интеграция, публичната администрация и правни въпроси в България и чужбина (САЩ, Холандия, Дания, Белгия, Великобритания, Ирландия, Германия, Гърция, Хърватия, Франция и др.). През 2010 г. е наградена от Съюза на българските юристи за принос в обученията на юристи (Право на ЕС). Отзиви на участници в обученията на Мими Йотова: „Мими Йотова е изключителен преподавател, знаещ какво е необходимо на аудиторията, за да задържи вниманието към представящата се материя – за повечето от нас присъствалите, съвсем непозната, да създаде необходимата атмосфера и да мотивира курсистите. Всички участници в курса получихме подробни разяснения за методиката и логиката за решаване на изпитните компоненти, които няма кой да обясни така добре, както Мими Йотова. Материята бе добре обоснована и предоставена с практически упражнения”. Надя Иванова „Мими Йотова е превъзходен преподавател. Благодарение на задълбочените й познания за процеса на подбор на кадри в европейските институции, както и увлекателния метод на преподаване, нейните курсове за мен бяха най-ценни и ефективни при подготовката ми за тези конкурси и успешното ми класиране в тях. Представеното обучение е свързано с много практически упражнения, полезни съвети и материали. Но много важно е също така, че нейната помощ не свършва с края на курса – тя остава приятел на своите курсисти, които винаги могат да се обърнат към нея за съвет и помощ.” Александра Хайдар „Мими Йотова е един невероятно позитивен човек, с интерактивен подход на преподаване и предразполага участниците към желание за участие, увереност в способностите си и затвърждаване на познанията. Считам, че успява да предаде своите задълбочени познания за процеса на подбор на кадри в европейските институции не само поради дългогодишния си преподавателски опит и висок професионализъм, но най-вече заради умението и таланта си на ефективна комуникация с участниците. Уникалните и невъзможно да се намерят в България материали, безценните съвети и заразителният й позитивизъм ми помогнаха не само да участвам, но и да се класирам в два от 4-те конкурса на ЕPSO, на които се явих.” Ирина Кашефи „В рамките на курса Мими Йотова успя да ми даде информация, за самостоятелното събиране и систематизиране на която най-вероятно щяха да са ми необходими месеци, може би дори години, усилия. Всичко бе прецизирано и структурирано. Впечатлен бях от факта, че бяха представяни и новости буквално от предишните дни. Г-жа Йотова не се ограничи само с подходящо представяне на информацията чрез лекции и слайдове, но посочи и конкретни източници на допълнителна информация по всяка тема и за самостоятелна подготовка за конкурсите. Убеден съм, че курсовете на Мими Йотова са един от най-добрите и полезни варианти за хора, които искат да повишат знанията си за ЕС и да се подготвят успешно за кандидатстване за работа на всякакви нива в институциите на ЕС.” Евгени Господинов „Мими Йотова е отличен лектор, който дава всичко от себе си по време на провеждания курс. Нейните задълбочени познания за процеса на подбор на кадри в европейските институции, дългогодишен преподавателски опит, висок професионализъм и ефективна комуникация с аудиторията я правят първокласен лектор. Изключително полезните материали и окуражителните й думи изиграха огромна роля при вземане на решението ми да участвам в изпитите на ЕPSO и допринесоха значително за успеха ми в конкурса за администратори и за старта на моята европейска кариера”. Стефан Сапунджиев

Коментари

Популярни обучения