Python Fundamentals

Курс “Python Fundamentals” ще ви запознае с един от най-мощните и едновременно с това лесен и адаптивен език за програмиране – Python.

Курс “Python Fundamentals” ще ви запознае с един от най-мощните и едновременно с това лесен и адаптивен език за програмиране – Python.

Коментари

Популярни обучения