Промените в ЗДДС от 2019г. Актуална практика и казуси по ЗДДС и ППЗДДС

Най - актуалното за промените в ЗДДС и ППЗДДС с практически казуси и отговори на въпроси.

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар на 25.02.2019г. в София Промените в ЗДДС от 2019г. Актуална практика и казуси по ЗДДС и ППЗДДС София, хотел Хемус начало 9,30ч. Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС Теми: І. Промени ЗДДС 2019 г. 1. Накратко – далекосъобщителни услуги - чл. 21 се създават ал. 8 – 11: 2. Данъчна основа по чл. 27, ал. 1, изр. 1 ЗДДС – намаляване с разходи за изхабяване… 3. В чл. 31, т. 12 – услуги, свързани с непосредствени нужди за международен транспорт: 4. Посредничество за международно осиновяване - чл. 40, т. 4; 5. Инвестиционни консултации по чл. 33 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 6. Данъчна основа при ВОД „сам на себе си по чл. 7, ал. 4 ЗДДС” - чл. 52 ал. 2; 7. Специален режим „самоначисляване на ДДС при внос на стоки” - чл. 57, нови ал. 5 и 6, Нова глава 20а и Приложение 3: 8. Олихвяване на „вносни мита” - чл. 59, ал. 2 ЗДДС; 9. Корекционни промени на чл. 71 ЗДДС – проблемът по чл. 71, т. 5 ЗДДС; 10. Корекционни промени на чл. 73а, ал. 1 ЗДДС; 11. Право на данъчен кредит при последваща регистрация, свързан с начислен ДДС при предходна дерегистрация – чл. 76, ал. 2, т. 2 ЗДДС; 12. Допълнения – чл. 79а, нова ал. 8 и чл. 79б, нова ал. 7 – привеждане на ЗДДС в съответствие с чл. 66, ал. 12 ППЗДДС; 13. Удължаване на срока за внасяне на „последен” ДДС – чл. 89, нова ал. 2; 14. Дерегистрация по чл. 107, т. 4, буква „а“ ЗДДС – право на избор; 15. Съкращаване на 24 месечния срок по чл. 108, ал. 2 ЗДДС; 16. Прекратяване на ЮЛ(нетърговец) с ликвидация – „оставане по ДДС”; 17. Разширяване на обхвата на „необлагане” при дерегистрация по чл. 111 ЗДДС – изменение на чл. 111, ал. 2, т. 5 ЗДДС; 18. Електронен магазин и ЕКАФП(ЕУФП) – чл. 118 ЗДДС; 19. Регистър по чл. 124, ал. 7 и промяна на чл. 125, ал. 9 ЗДДС; 20. Нов вид ваучери – чл. 131а, 131б и 131в ЗДДС: 21. Отмяна на минималното обезпечение по чл. 176в ЗДДС; 22. Отмяна на санкция „запечатване” при нарушение на реда за ежедневно отчитане на оборотите от продажби; ІІ. Промени на ППЗДДС ЮЛИ 2018 1. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС; - ускорена регистрация – чл. 96, ал. 1, изр. второ(НОВО) ЗДДС; - облагането по чл. 104, ал. 2 ЗДДС; - ежедневно наблюдение на облагаем оборот; - документи; 2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС; - Справка за облагаем оборот; - подаване на последна Справка – декларация; 3. Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване; - определяне на брой години за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС; - спиране на срок за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС; - корекции по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС при дерегистрация преди края на годината; - как се декларират корекциите по чл.79, чл. 79а и чл. 79б ЗДДС; - еднократни; - многократни(ежегодни); ІІІ. Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС; 1. Схеми на общностни доставки на стоки – проблеми; 2. Грешки при сделки с недвижими имоти; 3. Предварително зададени въпроси от участници в семинара; Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,30 – 16ч., почивка 13 – 14ч. Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. Посочете и вариант избрани модули / модул В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, папка и материал Участниците ще получат сертификат за участие в обучение. ЦЕНИ : 160лв. без ддс / съответно 192лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 150лв. без ддс / съответно 180лв. с ддс БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN: BG91UNCR76301078646556 Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Лектори

адв. Росен Русков
адв. Росен Русков

данъчен консултант, експерт по ЗДДС

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019