Промените в ЗДДФЛ и ГДД за 2018 г.

Промените в ЗДДФЛ и ГДД за 2018 г.

18 януари 2019 год. 9:00 – 13:00 Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Новите моменти в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. относно: данъчните облекчения; доходите, които подлежат на облагане с окончателен данък; правилата за издаване на служебните бележки; предоставянето на информация в НАП от платците: годишната данъчна декларация; декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ; други промени в закона. Кафе пауза Годишни задължения, свързани с облагането на доходите, придобити през 2018 г.: Годишно облагане на доходите по трудови правоотношения и задължения на работодателите за 2018 г. Подаване на справка за изплатени доходи на физически лица за 2018 г. Подаване на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на ЕС; Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Какви са новите моменти във формуляра за 2018 г.? Особености при попълването и подаването му. Най-често допусканите грешки в практиката. Дискусия. Обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара. Лектор: Лорета Цветкова, Главен експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Такса за 1 участник: 114 лв. Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, химикалка, кафе-пауза, мин. вода. Плащането се извършва: по банков път, след регистрация. Организация: "Проадвайс Ко" ЕООД Банка: Първа инвестиционна банка АД IBAN: BG34FINV91501014952806 Oснование: дата на семинара и име на вашата организация.

Лектори

Лорета Цветкова
Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП

Коментари

Популярни обучения